Mieszkanie na własność na wyciągnięcie ręki? Program #naStart rusza jesienią!

Rząd ogłosił nowy program mieszkaniowy #naStart, który ma ułatwić młodym Polakom zakup własnego „M”. Program zakłada dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego, co ma obniżyć miesięczne obciążenie finansowe kredytobiorców. Niestety kredytów z dofinansowaniem nie będzie dużo, zatem kto myśli o zakupie swojej pierwszej nieruchomości powinien już ją wybierać i rezerwować, aby zdążyć złożyć wszystkie wymagane dokumenty na czas.

Kto może skorzystać z programu #naStart?

Program #naStart skierowany jest do osób młodych, w wieku 23-40 lat, które:

 • Nie posiadają i nigdy nie posiadały mieszkania lub domu (wyjątkiem są pary, posiadające 3 dzieci lub więcej, które mogą się ubiegać o dofinansowanie kredytu na zakup większego mieszkania)
 • Posiadają zdolność kredytową;
 • Wkład własny wynosi minimum 10% wartości nieruchomości;
 • Maksymalny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 120 tys. zł rocznie (w przypadku rodzin z co najmniej 3 dzieci – 140 tys. zł).

Dopłata do kredytu w programie #naStart – ważne limity Oprócz ogłoszonych wcześniej informacji o programie #naStart, rząd ujawnił szczegóły dotyczące dopłat do kredytu hipotecznego. Okazuje się, że dopłata nie obejmie całej kwoty kredytu, a jedynie jego część.

Limity dopłat:

  • Gospodarstwo jednoosobowe: dopłata do 200 tys. zł kapitału (odpowiednio do 40 m2 powierzchni mieszkania)
  • Gospodarstwo dwuosobowe: dopłata do 400 tys. zł kapitału (odpowiednio do 60 m2 powierzchni mieszkania)
  • Gospodarstwo z 3 osobami: dopłata do 450 tys. zł kapitału (odpowiednio do 80 m2 powierzchni mieszkania)
  • Gospodarstwo z 4 osobami: dopłata do 500 tys. zł kapitału (odpowiednio do 100 m2 powierzchni mieszkania)
  • Gospodarstwo z 5 osobami: dopłata do 600 tys. zł kapitału (odpowiednio do 120 m2 powierzchni mieszkania)

Uzasadnienie limitów:

Celem wprowadzenia limitów jest zapewnienie, że dopłata będzie wykorzystywana do zakupu mieszkania o powierzchni odpowiadającej potrzebom danego gospodarstwa domowego. Rząd zakłada, że 40 m2 jest wystarczającą powierzchnią dla osoby samotnej, a z każdym kolejnym członkiem rodziny ta powierzchnia powinna się zwiększać o 20 m2.

Wnioski:

Limity dopłat mogą mieć wpływ na wybór mieszkania przez osoby chcące skorzystać z programu #naStart. Warto więc przed zaciągnięciem kredytu sprawdzić, czy kwota dopłaty będzie wystarczająca na zakup mieszkania o odpowiedniej powierzchni.

Jakie są korzyści z programu #naStart?

Głównym benefitem programu #naStart jest dopłata do rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od liczby dzieci w gospodarstwie domowym:

 • 0% dla rodzin z co najmniej trójką dzieci;
 • 0,5% dla rodzin z dwójką dzieci;
 • 1% dla rodzin z jednym dzieckiem;
 • 1,5% dla osób bezdzietnych.

Dopłata będzie wypłacana przez okres 10 lat, a jej maksymalna wysokość wyniesie 2 tys. zł miesięcznie.

Jak będzie wyglądać proces ubiegania się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać online, za pośrednictwem banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Banki będą weryfikować spełnienie warunków programu i przekazywać wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie administratorem programu.

Kiedy ruszy program #naStart?

Program #naStart ma ruszyć jesienią 2024 roku. Limit wniosków na kredyt w programie #naStart będzie ograniczony i będzie wynosił 15.000 na kwartał. Po wykorzystaniu limitu nabór wniosków będzie zawieszony do czasu rozpoczęcia kolejnego kwartału.

Czy program #naStart to dobry pomysł?

Eksperci oceniają program #naStart pozytywnie, ale zwracają też uwagę na pewne jego ograniczenia. Program może pomóc młodym Polakom w zakupie własnego mieszkania, ale z drugiej strony może również doprowadzić do wzrostu cen nieruchomości.

Podsumowując, program #naStart to nowa szansa na własne „M” dla młodych Polaków. Program ma swoje wady i zalety, ale z pewnością jest krokiem w dobrym kierunku.