Mieszkania bez wkładu własnego 2023 r.

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Do tej pory, żeby wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie banki oczekiwały wkładu własnego w wysokości 20% kwoty nieruchomości lub 10%, jeśli drugie 10% jest zabezpieczone ubezpieczeniem.

Od 27 maja 2022r. wszedł w życie program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, który ma na celu pomoc osobom, które nie są w stanie wziąć kredytu hipotecznego, z powodu braku wkładu własnego. Jest to możliwe dzięki gwarancji udzielanej przez państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, dlatego też kredyt hipoteczny z wyżej wymienionym programem można dostać tylko w bankach, które podpisały umowę współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego*.

Kredytobiorcy zyskają dostęp do finansowania zakupu nieruchomości bez wkładu własnego. Wymóg jego posiadania zastąpi gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 20 proc. do kwoty 100 tys. zł przez okres minimalnie 15 lat. 

Gwarancja zastępuje wymóg wpłaty wkładu własnego i obejmuje część kredytu nie mniejszą niż 10% i nie więcej niż 20% wartości nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 000 zł, a kredyt hipoteczny z wyżej wspomnianym programem udzielany jest na minimum 15 lat.

* Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które zawrą w tym zakresie umowę z BGK. Pierwsze kredyty powinny ruszyć już we wrześniu, dołączają kolejne banku – jest już PKO BP, Pekao S.A , Alior, BPS, rozmowy prowadzi Santander.

 

Kto może skorzystać z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” skierowany jest do osób:

  • które planują kupić pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym
  • które chciałyby wybudować własny dom
  • które zamierzają kupić mieszkanie na rynku wtórnym
  • które posiadają odpowiednie zarobki pozwalające na terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania, ale jednocześnie nie dysponują środkami na wymagany przez bank wkład własny

Mogą z niego skorzystać single, pary nieformalne, małżeństwa. Jeśli w związku nieformalnym para ma dziecko obowiązują wobec nich zasady takie jak dla małżeństw.

Warunkiem uzyskania kredytu bez wkładu własnego dla singli, osób w związkach nieformalnych i małżeństw bezdzietnych oraz związków nieformalnych i małżeństw z jednym dzieckiem jest brak nieruchomości. Nie tylko osoba która wnioskuje o kredyt nie może jej posiadać, ale także każda osoba w tym gospodarstwie domowym.

Natomiast małżeństwa i związki nieformalne posiadające dwójkę dzieci mogą posiadać nieruchomość, wielkość tej nieruchomości zależy od ilości dzieci:

  • rodziny z dwójka dzieci mogą posiadać nieruchomość o powierzchni maksymalnie 50 m2,
  • rodziny z trójka dzieci mogą posiadać nieruchomość o powierzchni maksymalnie 75 m2,
  • rodziny z czwórka dzieci mogą posiadać nieruchomość o powierzchni maksymalnie 90 m2,
  • rodziny z co najmniej piątką dzieci mogą posiadać nieruchomość bez limitu metrów kwadratowych.

W przypadku kiedy osobie korzystającej z programu urodzi się drugie lub kolejne dziecko, wtedy kredytobiorca będzie mógł skorzystać ze spłaty rodzinnej, czyli pomocy udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Spłata rodzinna w przypadku przyjścia na świat drugiego dziecka będzie wynosić 20 000 zł, natomiast kiedy na świat przyjdzie trzecie lub kolejne dziecko 60 000 zł.

Program „Mieszkania bez wkładu własnego” nie określa limitu wiekowego osób, które mogą skorzystać z programu.

Program ten można łączyć z ruszającym w lipcu programem dopłat rządowych Bezpieczny Kredyt 2%.

Planujesz skorzystać z rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%? U nas zarezerwujesz mieszkanie jeszcze zanim bank wyda decyzję o udzieleniu kredytu! Więcej informacji w zakładce Finansowanie.